Månadsarkiv: april 2009

Goda förutsättningar

Dagens Nyheter presenterar idag en opinionsundersöknng där de ställt frågan om hur människor skulle rösta i Europaparlamentsvalet. Moderaterna får 29,7 procent vilket är mycket glädjande och visar att vi har goda förutsättningar och att människor är öppna för att rösta på oss.

Nu hänger det på oss. Nu gäller det att vi verkligen kavlar upp ärmarna och möter människor. Det är också helt avgörande att vi får en politisk diskussion som handlar om de viktiga sakfrågorna: den ekonomiska krisen, klimatutmaningen och hur vi samarbetar för att stoppa den internationella brottsligheten.

Vi ska nu se till att motivera så många som möjligt att delta i valrörelsen så att vi får många som röstar.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Fantastisk rikskonferens

Igår avslutades vår kommunala rikskonferens i Örebro. Det var fantastiskt att känna den energi som finns bland våra aktiva. Ödmjukhet och respekt för det viktiga politiska ansvar vi nu har, men samtidigt optimism inför framtiden.

I mitt inledningstal markerade jag hur viktigt det nu är att vi tar ansvar. Läs mitt tal här.

1 kommentar

Under Uncategorized

Ekonomin och klimatet

Om någon timme kommer jag att tala inför vår kommunala rikskonferens. Jag kommer då bland annat beröra det kommande Europavalet. En del av vad jag kommer att säga skriver jag om på Newsmill idag. Läs artikeln här.

2 kommentarer

Under Uncategorized

www.5minuter.nu

Idag lanserar vi vår kampanjsajt www.5minuter.nu. Syftet är att erbjuda sympatisörer ett sätt att bidra i valkampanjen.

Intresset är redan stort!

1 kommentar

Under Uncategorized

Så höjer vi valdeltagandet i Europavalet

Flera undersökningar pekar på att valdeltagandet i kommande Europaval liksom tidigare kommer att bli lågt. Det är ett allvarligt problem att vi inte bättre lyckas motivera fler människor att rösta i detta val. Det påverkar förankringen av EU-politiken och det är ett demokratiskt problem eftersom Europaparlamentets beslut påverkar vår vardag, något som blir extra tydligt om vi förhoppningsvis får Lissabonfördraget på plats med vilket parlamentets roll stärks.

Därför är ett av moderaternas främsta mål i detta val att bidra till ett högre valdeltagande. Det är dessutom viktigt inför det kommande svenska ordförandeskapet. Ett högre valdeltagande än 2004 skulle visa att den svenska regeringen har ett starkt nationellt stöd.

Det stora ansvaret vilar på partierna som i större utsträckning måste utgå från samhällsproblem, hur väljarna betraktar EU och motivera sina sympatisörer att rösta.

För moderaternas del var EU-medlemskapet självklart och efterlängtat vilket gjorde att vi i tidigare val för mycket utgick från att det var självklart också för väljarna. Istället visade människor en påtaglig distans. I detta val ska vi tala om Europasamarbetet såsom väljarna ser det.

För mig blir det allt tydligare att människor i högre grad ser värdet i Europasamarbetet och vikten av ett starkt svenskt inflytande som ser till att driva en tydlig svensk linje. En linje som bidrar till att göra Europasamarbetet starkt så att vi kan fatta gemensamma beslut om sådant som påverkar Sverige. Men också en svensk röst som värnar svenskt självbestämmande i frågor som arbetsmarknad och familjepolitik. Så ska vi moderater nu möta väljarna.

När vi nu närmar oss valrörelsen vill jag peka ut några delar som jag tror är centrala för att få fler att rösta.

1. Låt valet handla om Sveriges och Europas viktiga utmaningar.

Det finns flera skäl till att Europavalen inte blivit riktigt relevanta för väljarna och lett till diskussioner vid köksborden. En viktig del rör beslutsstrukturen i europaparlamentet som skiljer sig från den vi är vana vid. Det finns ingen regering som röstas fram utan vi agerar i ett parlamentet som har medbestämmande och där de stora partigrupperna – trots olika uppfattningar – ofta når fram till kompromisser. En annan viktig förklaring är att EU-samarbetet för många upplevts som distanserat och vars beslut inte är relevanta eller påverkbara.

Det finns flera skäl till att det nu ändå är möjligt att vända denna utveckling. Klimatutmaningen och finanskrisen har visat på behovet av gemensamma svar på våra utmaningar. Men det förutsätter att EU-samarbetet visar öppenhet och att vi får en valrörelse som handlar om de frågor som är relevanta för människor och där lösningar också omfattar beslut inom EU.

Det handlar om hur vi ska hantera den globala finanskris och internationella konjunkturnedgång vi möter. Här handlar det om att föra en ansvarsfull politik såväl i Sverige som i EU, att agera gemensamt för att få fungerande kreditmarknader och att verka för öppenhet och handel.

Det handlar givetvis om klimatfrågan där det är avgörande att Europa tar sitt ansvar och driver på för en global klimatöverenskommelse. För Sveriges möjligheter att vara pådrivande är det viktigt att vi som land fortsätter agera föredöme.

Därtill finns det en rad andra frågor som hur vi agerar gemensamt mot den internationella brottsligheten och vikten av att Europa agerat enat i internationella konflikter.

Svenska väljare känner av den ekonomiska krisen och svenska väljare är djupt engagerade i klimatfrågan. Låt oss nu visa att Europavalet också handlar om dessa frågor.

För att vi ska lyckas med detta måste vi också lämna den ja- och nejdiskussion vi har haft.

2. Låt valet handla om relevanta alternativ och inte om fabricerade konflikter.

En viktig faktor i alla valrörelser år vilka alternativ väljarna har att ta ställning till och hur relevanta och nära de är. I val när debatten handlar om viktiga samhällsproblem och där alternativen är tydliga väljer ofta många att rösta. Något viktigt står på spel.

Ett problem med de Europaval vi hittills har haft – och vilket nu ser ut att upprepas – är att socialdemokraterna ofta försöker spela upp fabricerade konflikter i hopp om att mobilisera sina väljare. I förra valet försökte de skrämmas med tjänstedirektivet och denna gång ser det ut att vara kollektivavtalen där de nu försöker skrämmas med att vi hotar kollektivavtalen. Men här är vi överens. Vi är mycket tydliga på att vi värnar den svenska modellen och kommer med full kraft driva på att detta också fortsättningsvis ska vara en fråga där medlemsländerna själva ska få besluta.

Låt oss istället lyfta fram relevanta konflikter som väljarna känner igen och låt dem handla om valets viktigaste frågor. När det gäller finanskrisen handlar det om vi ska ta ansvar för statsfinanserna i Sverige och driva på för att också övriga EU gör så, eller om vi ska sätta igång sedelpressarna. Det handlar om vi ska verka för öppenhet och handel eller reglera ekonomin från Bryssel.

I klimatpolitiken handlar konflikten bland annat om synen på kärnkraften som ett sätt att bryta beroendet av gas och olja i Europa och hur mycket vi ska göra i länder utanför EU. Medan vi står för öppen hållning till kärnkraft och verkar för globalt engagemang står socialdemokraterna för klimatnationalism. Förutom att de vill avveckla kärnkraften säger de nej till att agera lika mycket i andra länder som vi vill.

Jag hoppas att socialdemokraterna är beredda att medverka i en diskussion om de centrala frågorna i detta val. För att bidra till att väljarna får tydliga alternativ att ta ställning till har jag idag skickat ett mail till socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan där jag föreslår att våra fem toppkandidater möts i debatter under maj månad. Brevet är inklippt nedan.

3. Gör det enklare att rösta

Europavalet är speciellt till sin karaktär. Det äger rum tidig sommar då vi är ovana att rösta samtidigt som det rör ett val som av många inte känns lika relevant. Det innebär att vi måste göra det så enkelt som möjligt att rösta och att vi bör uppmana människor att utnyttja möjligheten att förtidsrösta.

Till valet 2014 (då både val till riksdagen och Europaparlamentet äger rum) bör svenska väljare kunna rösta via Internet. Det skedde i 2007 års parlamentsval i Estland med gott resultat enligt arrangörerna. Efter riksdagsvalet 2010 bör förberedelser ta vid för att göra det möjligt att rösta digitalt 2014.

4. Låt valet handla om samhällsproblem och partier – håll borta märkliga myndighetskampanjer

Min erfarenhet av val i Sverige och andra länder är att det finns några faktorer som påverkar väljarnas motivation att rösta. Rör valet min verklighet eller det sätt på vilket jag betraktar samhället? Finns det tydliga valalternativ? Och vad står på spel? Den sista faktorn är mer otydlig i detta val än i val till kommuner och riksdag eftersom vi inte röstar på eller emot en regering utan på representanter. Däremot kan vi göra detta val till ett val om relevanta samhällsproblem och där skillnaderna mellan partierna blir tydliga.

Det är också viktigt hur EU agerar. Hittills har det varit alldeles för mycket fokus på EU:s institutioner och maktstrukturer och mindre på vad EU faktiskt betyder. Det är därför viktigt att EU:s institutioner i så hög grad som möjligt håller sig borta från detta val. Den kampanj som Europaparlamentet kommer att genomföra riskerar att bli kontraproduktiv. Istället för att EU visar sig nära samarbetet riskerar EU att uppfattas träda ner från sina maktpiedestaler och ovanifrån tala om för människor att de ska rösta. Det leder inte till högre valdeltagande.

En annan viktig aspekt är att vi ser till att göra detta till ett enkelt och begripligt val. Europadebatten tenderar ofta att handla om direktiv eller domar, vilket för de flesta blir till en tröskel för hög för att engagera sig. Vi som deltar i debatten har ett viktigt ansvar att använda ett så enkelt och begripligt språk som möjligt.

5. Nu måste partierna ta ansvar och föra positiva kampanjer

 Det är utan tvekan partierna och dess kandidater som är avgörande för valdeltagandet. Nu måste partierna ta ansvar. Vi har gjort det genom att satsa mer än någonsin på detta val och genom att engagera hela partiet. Vi gör det genom att på bred front förankra Europapolitiken i politikens alla nivåer och i hela partiet.

Vi kommer att möta människor där de är. Vi kommer att finnas på nätet och vi kommer att bjuda in till samtal. Vi tar alla möjligheter till dialog och samtal. Vi kommer exempelvis att utnyttja möjligheten att möta väljarna i TV4:s reklamblock. Vi ska visa människor att detta är viktigt.

Det är viktigt att vi inte stöter bort väljare med smutsiga kampanjer. Vår utgångspunkt blir samhällsproblemen och vad vi vill göra åt dem och att tydliggöra alternativen i politiken. Jag hoppas att övriga partier är beredda att också agera i denna anda.

Mail till Ibrahim Baylan

Till Ibrahim Baylan

Ang. Debatter inför Europavalet

Hej,

Europavalet närmar sig med stormsteg och snart går vi in i en mer intensiv period med valrörelse. Moderaterna vill passa på att bjuda in era fem förstanamn på Europavalslistan till en debatt med våra fem nationella kandidater.

Vi står inför en enorm utmaning. EU är det viktigaste internationella samarbetet som vårt land deltar i, men många känner inte till att det är val i år och en stor del av befolkningen säger sig inte vara motiverade nog för att rösta. För att väljarna på bästa sätt ska kunna ta vara på det inflytande som deras röst ger krävs det att vi lyfter EU-frågor och att det skapas engagemang och kunskap kring dessa. En debatt mellan våra främsta företrädare vore därför högst angeläget.

Temat på debatterna föreslås vara hur vi ska agera i EU för att möta de stora utmaningar som Europa står inför: den ekonomiska krisen, klimatutmaningen och den internationella brottsligheten.

Väljarna har rätt att få veta vad respektive parti vill använda samarbetet till. De frågor som EU hanterar är högst verkliga för Sveriges invånare och kräver ledarskap. Valresultatet kommer få konsekvenser för vårt lands roll i EU. Därför vill vi förtydliga de politiska alternativen och skiljelinjerna i europapolitiken. Låt företrädarna för våra partier ges möjligheten att presentera hur de vill agera i EU och ge Sverige inflytande.

De politiska debatter som vi härmed bjuder in till vore ett viktigt avstamp inför valet till Europaparlamentet. Det vore ett bra tillfälle att lyfta våra viktigaste politiska budskap om europapolitiken och öppna upp för en dialog med väljarna.

Om ni är positiva till detta låt oss prata vidare om formerna som vi anser bör vara så väljarnära som möjligt.

Med hopp om ett positivt svar .

Med vänlig hälsning

 

Per Schlingmann

1 kommentar

Under Uncategorized

Europaval viktigt i Norrland

Våra ordföranden i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland skriver varför det är viktigt för norrlänningarna att rösta i Europavalet. Kan läsas här.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Om euron och nytt beslutstillfälle

Efter gårdagens opinionsundersökning som visade på en majoritet för ja-sidan så har frågan om när denna fråga kommer upp för beslut igen aktualiserats. Från moderaternas sida ser vi nu ingen anledning att fatta beslut om en snar folkomröstning och skälen är flera.

* Detta är endast en undersökning som visar på en mycket knapp majoritet. För att frågan ska bli aktuell måste vi se ett rejält skifte i opinionen.

* Efter folkomröstningen (2003) så slöts en överenskommelse att denna ska gälla itio år, vilket skulle innebära till 2013.

* Det är viktigt att socialdemokraterna är med och är beredda att ta ansvar för att vinna människors stöd för ja-sidan. Det vore intressant att veta huruvida socialdemokraterna idag har någon uppfatttning överhuvudtaget i denna fråga. När deras förstanamn på valsedeln Marita Ulvskog intervjuades för några månader sedan menade hon att de inte har någon gemensam uppfattning i sakfrågan.

* Att införa euron är inte den viktigaste prioriteringen nu. En ny folkomröstningen skulle kräva mycket politisk energi och vi behöver nu använda all kraft för att mildra effekerna av den internationella ekonomiska krisen och skapa bästa möjliga förutsättningar för återhämtning.

Däremot är det positivt att frågan i sig aktualiseras. Låt oss vara aktiva i opinionsbildningen och peka på fördelarna med euron. I vår Europapolitiska plattform föreslår vi att en utvärdering av Sveriges utanförskap bör ske efter det svenska ordförandeskapet. En sådan utvärdering skulle kunna bli startskottet för en ordentlig samhällsdebatt i frågan.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Diskussion med Baylan i SVT imorgon bitti

Imorgon (tisdag) 07.15 diskuterar jag och Ibrahim Baylan Europavalet och särskilt frågan om patientrörlighet i SVT:s morgonsoffa. Medan vi vill skapa möjligheter för människor att välja vård i hela EU vill socialdemokraterna sätta upp hinder. En tydlig konflikt som engagerar många.

Jag medverkar för övrigt i Korseld på torsdag (utfrågning på nätet, samarrangemang mellan SvD och Aftonbladets ledarsidor). Läs mer här.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Majoritet för euron

SVT presenterar idag en undersökning som visar att en majoritet av väljarna anser att Sverige ska ansluta sig till euron.

Det är glädjande. Vi är mycket tydliga i vår valplattform om eurons politiska fördelar och att det vore bra för Sverige.

Bland moderata sympatisörer uppger 65% att Sverige borde införa euron som valuta, medan 27% är emot.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Pengarnas begränsade betydelse i valrörelser

Dagens Nyheter har gjort en genomgång av hur mycket pengar partierna satsar på Europavalet. Tidningen gör en poäng av att vi satsar fyra gånger så mycket som i valet 2004. För vår del återspeglar detta vår ambition att  mobilisera hela partiet i detta val. Vi lägger våra resurser i huvudsak på utbildning och att enagagera moderater på olika arenor, vilket vi tror kommer att bidra till ett högt valdeltagande.

När vi närmar oss val blir det ofta en diskussion om pengar. Och visst ger pengar möjligheter i form av att köpa annonser, men samtidigt är detta en överskattad faktor. Det viktigaste är det politiska innehållet, att det finns tydliga och relevanta valalternativ och att det finns positiv energi i partiet som gör att många vill bidra. 

Det finns flera exempel på just detta. Folkomröstningen om euron 2003 är ett exempel där nej-sidan segrade över en ekonomiskt överlägsen ja-sida. Vår egen valkampanj 2006 är ett annat exempel. Trots att vi använde mindre resurser än valet 2002 gjorde vi det bästa valresultatet sedan 1928.

När vi nu närmar oss Europavalet så tar vi vara på denna insikt. Vi satsar på en politisk valrörelse som engagerar så många som möjligt.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized