Månadsarkiv: maj 2009

Agendadebatten: Tydliga alternativ i Europavalet

Agendadebatten tydliggjorde alternativen i Europavalet.

Det gäller synen på jobb och statsfinanser. Medan vi värnar statsfinanserna i Sverige och Europa vill socialdemokraterna låta sedelpressarna arbeta. Deras politik leder till att statsfinanserna knäcks vilket leder till nedskärningar, skattehöjningar och färre jobb. Detta är redan verklighet i flera länder som ligger i botten när det gäller att ta ansvar för statsfinanserna. Fredrik nämnde flera exempel på länder där det nu sker nedskärningar och skattehöjningar. Med socialdemokraternas politik skulle Sverige falla från plats sex till 21 plats i finansiellt sparande. Det skulle vara förödrande för jobben, välfärden och våra möjligheter till återhämtning efter den globala finanskrisen.

Det handlar om klimatpolitiken. Medan vi bejakar åtgärder i andra länder är socialdemokraterna skeptiska. Istället föreslår de höga mål i Sverige, dock utan att presentera åtgärder. Och skillnaderna är tydliga inte minst i synen på energin. Medan vi bejakar energiproduktion i Sverige (inkl kärnkraft) och att en europeisk energimarknad bildas vill socialdemokraterna forcera kärnkraftsavvecklingen och säger nej till att exportera ren svensk el till ett fossilberoende Europa.

Och det gäller patientrörlighet. Med vår utgångspunkt är hur patienten ska ges möjlighet att få vård i tid, vill socialdemokraterna lägger hinder i vägen.

Detta var en bra debatt som tydliggjorde skillnaderna.

Nu höjer vi tempot! Imorgon sker en rad aktiviteter. Bland annat åker Fredrik Reinfeldt och Anders Borg på Europavalsturné.

Annonser

2 kommentarer

Under Uncategorized

Agendadebatten: Budgetpopulistisk Sahlin

Det var nästan komiskt när Mona Sahlin först säger ”vi har finansierat varje förslag vi har” för att mycket kort därefter lova mer pengar till landstingen och till Saab utan att presentera någon som helst finansiering.

Och det var långt ifrån de enda ofinansierade löften hon strödde omkring sig i kvällens debatt.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Agendadebatten: Med s till EU:s budgetbotten

Rapport redovisade tidigare idag de uppgifter vi presenterat som visar att Sverige skulle rasa till en bottenplats i EU rörande budgetutvecklingen om socialdemokraternas politik skulle genomföras i Sverige. Detta nämnde Fredrik också i debatten. Idag ligger Sverige på plats sex sett till den offentliga sektorns sparande.

Vi har tidigare redovisat att socialdemokraterna aviserat utgifter på nära 100 miljarder utan att ha presenterat finansiering. Med denna politik Sveirge halka ned från 6:e plats från 20:e plats bland EU-länderna 2009 och 21:a plats 2010.

Att en sådan politik skulle knäcka statsfinanserna i Sverige och leda till färre jobb, nedskärningar och skattehöjningar står klart. Men detta är också en viktig fråga i EU-valet eftersom det är viktigt att hela EU förmår stå emot utgiftspopulismen så att vi kan återhämta oss efter den finansiella krisen. Detta är också direkt avgörande för svenska företag som är beroende av kunder i andra länder.

Alternativen i valet är tydliga: ansvarstagande står mot ansvarslöshet.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Dagens film – 7 dagar kvar

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Dagens film – 8 dagar kvar

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Ett grönt frihandelsavtal

Idag skriver Ewa Björling och Christoffer Fjellner i Svenska Dagbladet om att ett grönt frihandelsavtal borde sanbbförhandlas.

”Ambitionen bör vara att helt ta bort tullar, kvoter och andra handelshinder för klimat och miljövänliga varor, tjänster och teknologier”.

Läs artikeln här.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Dagens film – 9 dagar kvar

1 kommentar

Under Uncategorized